Спадкоємець може захищати порушене право користування спадковим майном і за відсутності свідоцтва про право на спадщину

             До суду звернулись особи з позовом про усунення перешкод у здійсненні права користування спадковим майном.

            Позивачі зазначали, що після смерті спадкодавця залишилась спадщина у вигляді квартири та магазину з прибудовою. Позивачі звернулись до нотаріальної контори з заявою про прийняття спадщини, а відповідач (дружина померлого) звернулась до нотаріуса з заявою про відмову від спадщини на користь його матері.

            Позивачі вказували, що відповідач чинить їм перешкоди у користуванні спадковим майном, оскільки не надає ключі від успадкованих приміщень, а також викликала працівників поліції з метою перешкодити позивачам користуватись майном.


             Відповідач заперечувала проти позову, вказувала, що позивачі не є власниками квартири та магазину, а дане майно за життя спадкодавця було самочинно реконструйовано, квартира була перепланована, здійснена прибудова, а тому дане майно не ввійшло до спадкової маси.

            Суд задовольнив позовні вимоги та зобов'язав відповідача не чинити перешкод у здійсненні права користування позивачам спадковим майном як особами, які прийняли спадщину після померлого, зокрема, у спосіб надання ключів від вхідних дверей квартири та магазину.

           Суд зазначив, що згідно з ч. 5 ст. 1268 ЦК України незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини. А ч. 3 ст. 1296 ЦК України передбачено, що відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину.

            Суд також послався на правову позицію ВСУ у справі № 6-164 цс 12 (постанова від 23.01.2013), відповідно до якої у спадкоємця, який у встановленому законом порядку прийняв спадщину, права володіння та користування спадковим майном виникають з часу відкриття спадщини. Такий спадкоємець може захищати свої порушені права володіння та користування спадковим майном відповідно до глави 29 ЦК України.

            Апеляційний суд погодився з таким рішенням та вказав, що оскільки під час розгляду справи встановлено, що відповідач чинить перешкоди у здійсненні права користування позивачами спірним майном, зокрема, не дозволяє їм заходити та перебувати у спірних приміщеннях, заперечуючи їх право на користування цим майном, суд першої інстанції дійшов правильного висновку про обґрунтованість позовних вимог та необхідність захисту порушеного права спадкоємців.

           Крім того, апеляційний суд дійшов висновку, що та обставина, що за життя спадкодавця здійснювалась реконструкція та добудова належних йому квартири та магазину, не є підставою для відмови спадкоємцям у користуванні цим майном, оскільки переобладнане майно, яке належало спадкодавцю також входить до складу спадщини.

            ВССУ залишив без змін рішення попередніх інстанцій та вказав, що згідно зі ст. 1297 ЦК України спадкоємець, який прийняв спадщину, у складі якої є нерухоме майно, зобов'язаний звернутися до нотаріуса за видачею йому свідоцтва про право на спадщину на нерухоме майно. Якщо спадщину прийняло кілька спадкоємців, свідоцтво про право на спадщину видається на ім'я кожного з них, із зазначенням імені та частки у спадщині інших спадкоємців. Однак відсутність свідоцтва про право на спадщину не позбавляє спадкоємця права на спадщину (ч. 3 ст. 1296 ЦК України).
 
         ВССУ підсумував, що спадкові права є майновим об'єктом цивільного права, оскільки вони надають спадкоємцям можливість успадкувати майно (прийняти спадщину), але право розпорядження нею виникає після оформлення успадкованого права власності у встановленому законом порядку (ухвала від 13.12.2017 у справі № 589/4268/16-ц).

   

           Для отримання детальної інформації та консультацій, звертайтеся до Білогірського бюро правової допомоги. смт. Білогір’я, вул. Шевченка,44. Тел. 2-04-68

 

             За матеріалами Білогірського бюро правової допомоги