15 червня у приміщенні районного центру зайнятості відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Основні шляхи підвищення рівня зайнятості населення в районні», яке ініціював районний центр зайнятості. Метою «круглого столу» є об’єднання зусиль усіх сторін соціального партнерства та роботодавців у вирішенні питань зайнятості населення району.

           У проведенні даного заходу взяли участь:  заступник голови районної державної адміністрації, начальник відділу районної ради,  керівники підрозділів районної державної адміністрації, соціальні партнери, роботодавці, голови сільських (селищних) рад та спеціалісти Білогірського районного центру зайнятості.

         Відкрила засідання «круглого столу» директор  районного центру зайнятості Тищук Л. П., яка у своєму виступі зазначила системну організацію роботи щодо розширення можливостей покращення рівня зайнятості  населення  в районні.

         Начальник управління агропромислового та економічного розвитку Рабчук В. В. розповів, про програму розвитку агропромислового комплексу та сільських територій, в тому числі іноваційно-інвестиційних програм та  створення  робочих місць на селі.

         Кашперук Н. Я.  начальник управління соціального захисту  населення наголосила про  на необхідність об’єднання зусиль органів влади ,  місцевого самоврядування та  роботодавців щодо легалізації «тіньової»  зайнятості, а також проаналізувала заключення колективних договорів в районні.

        Головний спеціаліст  відділу економіки РДА  Мандзюк В. О. розповів, що головною метою соціально-економічного розвитку  району є забезпечення виконання комплексу заходів системних економічних реформ, спрямованих на економічне зростання, створення ефективної системи органів виконавчої влади.

         Депутат Хмельницької обласної  ради , генеральний директор  ТОВ НВА «Перлина  Поділля»  Іващук Сергій  Петрович , голови сільських рад  та керівники  підприємств  району долучилися до обговорення, та подали пропозиції щодо основних напрямків соціально-економічного розвитку району  збільшення приросту реального ВВП, працевлаштування безробітних в тому числі соціально незахищених верств населення, учасників Антитерористичної операції, котрі повернулися із зони конфлікту.

      Генеральний директор  ТОВ НВА «Перлина Поділля»  Іващук С.П. зауважив , що  потрібно міняти  підхід до професійно – технічної  освіти в Українї , а саме готувати  висококваліфікованих  робітників за  актуальними  сільськогосподарськими професіями на ринку праці . зміцнювати співпрацю з роботодавцями у напрямку професійної підготовки кадрів – як індивідуального навчання, так і стажування безробітних безпосередньо на виробництві

     Використовувати  енергозберігаючі технології у сільському господарстві, що дасть  можливість  додатково створювати нові  робочі  місця та  знижувати собівартість сільськогосподарської продукції , саме завдяки  енергозберігаючим технологіям ТОВ НВА «Перлина  Поділля»  в  наступному році  планує  створити 30- 40 нових робочих місць.

     На сьогодні це питання є предметом гострої уваги районної адміністрації, оскільки, негативно відображається на соціально–економічному розвитку району. Для цього необхідний комплексний підхід та висока відповідальність керівників абсолютно всіх структур району. Дієве співробітництво центру зайнятості з керівниками підприємств та соціальними партнерами сприятиме підвищенню рівня зайнятості населення району. Тому, це і є темою для обговорення сьогоднішнього засідання круглого столу, результатом якого має бути вироблення конкретних заходів та безумовне їх виконання.

 

     По завершенню роботи було вироблено рекомендації засідання  круглого столу, де  спільно з керівництвом району було окреслено нові цілі та завдання, намічено шляхи подальшої співпраці соціальних партнерів та роботодавців району  задля вирішення проблем зайнятості населення.